cam kết nỗ lực bảo mật các thông tin được từ Quý Khách cung cấp và chúng tôi sẽ không cố tình tiết lộ các thông tin này cho bất cứ ai ngoài , trừ khi được yêu cầu bởi cơ quan luật pháp và các quy định hiện hành hoặc lệnh của tòa án, ngoại trừ trường hợp chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán uy tín của chúng tôi và các cơ quan tài chính trong phạm vi cần thiết để hoàn thành việc thanh toán dịch vụ được cung cấp tại trang web.

Chính sách của là không chia sẻ bất cứ tư liệu nhận dạng cá nhân nào được lưu giữ tại với bất cứ bên thứ ba nào. Chúng tôi luôn nhận biết và tôn trọng quyền riêng tư của quý khách. Bảo đảm an toàn dữ liệu của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Quý Khách vui lòng lưu ý: đăng ký tài khoản thành công tại trang đồng nghĩa với việc Quý Khách đã đồng ý để chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà Quý khách cho phép.

Tất cả nhân viên của phải tuân thủ các điều khoản của Chính sách. Chính sách quy định các nhân viên bắt buộc phải bảo mật thông tin của Khách hàng nghiêm ngặt. Nghĩa vụ này có hiệu lực kể cả nhân viên đã nghỉ việc tại .

Quý Khách cũng cần tự bảo mật thông tin. Mật khẩu truy cập tài khoản KUBET của Quý Khách là thông tin bảo mật và Quý Khách phải tự bảo quản, Quý Khách không được tiết lộ cho bất cứ ai hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ người nào khác biết thông tin này.

Chúng tôi sử dụng thông tin Quý Khách cho những mục đích sau:

  •     Nhận dạng Quý Khách và tài khoản đăng ký
  •     Quản lý dịch vụ
  •     Phân tích thống kê
  •     Tiếp thị - xem phần “Tiếp thị và Từ chối” bên dưới
  •     Thông báo những thay đổi tại Site và thay đổi Dịch vụ có thể ảnh hưởng đến Quý Khách.
  •     Bảo đảm an toàn tài khoản
  •     Nâng cấp dịch vụ
  •     Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và/hoặc quy định

cố gắng để có thể để bảo vệ tuyệt đối thông tin của Quý Khách. Tuy nhiên, Quý Khách nhận thức được rằng việc sử dụng Internet không phải bảo mật tuyệt đối, do đó chúng tôi không thể bảo đảm an ninh hoặc tính toàn vẹn thông tin của các thông tin nhận được từ Quý Khách thông qua Internet. Vì lý do trên, Quý Khách sẽ phải chấp nhận rủi ro khi cung cấp thông tin và sử dụng các dịch vụ trực tuyến của thông qua Internet; và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bảo mật nào trừ khi lỗi do chúng tôi không đảm bảo các biện pháp bảo mật phù hợp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào Quý Khách vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ 24/7 của chúng tôi để được giải đáp. Xin cảm ơn Qúy Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng .